Funktion, form och gränssnitt

Fogwise

Fogwise startade sin verksamhet 2003 med att utveckla ett eget webbaserat system för marknadsundersökningar.

UPPDRAG

2008 ombads vi ta fram en grafisk identitet för Fogwise och dessutom skapa ett eget gränssnitt med användarvänlighet utifrån visionära idéer och skisser.

BAKGRUND

Grundaren till Fogwise kommer från marknadsundersökningsbranschen och såg en möjlighet till realtidsuppdaterade rapporter i en molnbaserad tjänst.

LÖSNING

Vi tog oss an uppdraget och redde ut funktionalitet i olika vyer, för att sedan börja producera ett gränssnitt.

Kontakt

Daniel Baumgardt
+46(0)736-23 09 58
daniel@baumgardt.se

Stockholm / Visby