Skapa tillväxt för Östergötland!

Länsstyrelsen i Östergötland

2013 lanserades eventet Industridag i Östergötland – ett intiativ av Länsstyrelsen i Östergötland och Industrikompetens. Här möter industri- och teknikföretagen skolan för att attrahera framtida medarbetare och i förlängningen åstadkomma tillväxt. Mitt uppdrag började med att producera Industridag i Östergötlands sajt. Uppdraget mottogs väl och resulterade i att jag även fick producera magasin, foldrar och trycksaker till eventet.

Kontakt

Daniel Baumgardt
+46(0)736-23 09 58
daniel@baumgardt.se

Stockholm / Visby