Musik och form i samklang

Meadows

UPPDRAG

Att skapa en identitet för musikern Christoffer Wadenstens projekt Meadows.

BAKGRUND

Inför lansering av ep-skivan – The Only Boy Awake – önskade Wadensten se över både Meadows logotyp och formspråk. Tillsammans enades vi om att formen skulle föra tankarna mer i riktning till den elektroniska stilen än till singer songwriter genren.

LÖSNING

Ett tydligt och stilistiskt M valdes som symbol. För att framhäva omslagsbilden föll det sig naturligt med en avskalad form till label och innerkonvolut.

Kontakt

Daniel Baumgardt
+46(0)736-23 09 58
daniel@baumgardt.se

Stockholm / Visby / Norrköping